نمای ساختمان دزفول


سنگفرشی زاگرس (علی محمدي (..فروش انواع سنگ تراورتن، ترامیت مرمریت انواع سنگ پله وابزار سنگ فروش انواع کاشي کف وبدنه. اوستا علی محمدي حدود ۲۰سال سابقه اجرای سنگ کار ی وکاشی رادارد ودرحال حاضر هم چندتا پروژه ی درحال اجرا دارد. کارنمای ساختمان تون رابه هرسنگکاری ندهيد ودرانتخاب اوستاد کار دقت کنید ..اسکپ درستکاری خیلی مهم است ودردراز مدت خيلي مهم‌ است خدای ناکرده سنگ ی بیفتد .بخاطر مبلغي کمتر نمای ساختمان تون دراختیار هراوستا سنگکاری قرارندهید. متاسفانه چون اکثر ساخت وسازها دست پیمان کار هستن وبیشتر به فکرمنافع مادی هستن دنبال استاد ارزون قيمت هستند..اگرزلزله ای یازمین لرزه ای بیاید خیلی اثرات مخرب دارد.برای همه مردم..دلالی هم خیلی درکار ما زياد شده .کاررامیگیرن ،می‌دهند دست اوستای وپورسانت میگیرن. کارفرمایان عزيز دقت کنن کارتون رابه استای بدهند که نمونه کا زياد داشته باشد وازکارفرمایان قبلی حتمآ راجع به آن استاد کار اطلاعات بگیرید.به امید دزفول ی زیبا واباد…..والسلام


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *